Warsztaty gotowania z roślin i ziół pospolitych

“Tradycje Zielarskie w Krainie Wygasłych Wulkanów”

Okres realizacji operacji: 30.10.2013- 10.02.2015.
Rodzaj operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

W ramach operacji zrealizowano działania:

1. Odtworzono ziołową zagrodę wraz z infrastrukturą edukacyjną składającą się z ogrodu ziołowego i wiaty edukacyjnej. Ogród podzielono na dwie części: z usystematyzowaną strukturą w parcelach na podwyższeniu, gdzie zasadzono zioła oraz naturalny ogród ziołowo- kwiatowy przygotowany z zakupionych nasion ziół i mieszanek ziołowo- kwiatowych.
2. Przeprowadzono zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo- regionalnej. W czasie warsztatów uczestnicy nauczyli się między innymi: rozpoznawać zioła uprawne i dzikorosnące oraz rośliny chronione obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Zajęcia realizowane były zgodnie z przedstawionym do wniosku programem. Łącznie zrealizowano 12 zajęć dla 341 osób.

Osiągnięte wskaźniki produktu:
1. Wykonano 1 wiatą edukacyjną.
2. Utworzono 1 Ziołową Zagrodę Edukacyjną.

Osiągnięte wskaźniki rezultatu:
1. Umożliwiono 341 osobom zamieszkującym Krainę Wygasłych Wulkanów zapoznanie się z tradycjami zielarskimi.

Operacja pt: “Tradycje zielarskie w Krainie Wygasłych Wulkanów”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.1.3 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego PROW
na lata 2007-2013, Oś 4 Leader.
Instytucja zarządzająca ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja pośrednicząca – Stowarzyszenie
“Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Zobacz najbliższe wydarzenia

Chcesz wiedzieć kiedy odbywają się warsztaty cykliczne lub inne wydarzenia?

Menu